Kokonaisnäkemystä inkluusioon

Jenni Marttinen kirjoitti inkluusiosta, joka alkaa Järvenpäässä ensi syksynä. Se on alkanut jo tänä syksynä. Tämän vuoden ekaluokkalaisia sijoitettiin jo lähikouluihin. Meille tuli uuden suunnan myötä myös toinen kokoaikainen erityisopettaja. Kiitos siitä!

Nykyinen erityisopetuksen malli on toimimaton ja epätasa-arvoinen. Tämän vuoksi kehitetään sitä joustavammaksi niin, että kaikki saavat tarvitsemansa tuen koulunkäyntiin. Kyse on siitä, että keskitetäänkö vai hajautetaanko omille lähikouluille. Onko oikein, että tällä nykymallilla ikätason erityisluokat täyttyvät jo heti ekaluokalta alkaen ja sen jälkeen ei enää vuosiin mahdu muita? Takaisin paluu normiluokkiin on ollut erittäin epätodennäköistä. Joissain ikäluokissa kaikki eivät erityisluokille mahdu. Oppilaat siis saavat eriarvoista kohtelua. Joku saa vahvemman tuen erityisluokalla ja joku jää kokonaan ilman, vaikka joka vuosi haku on päällä. Parhaimmillaan siis tietysti erityisluokasta on hyötyä erityisoppilaalle.

Onko oikein, että toimimattomassa erityisluokassa oppilaat silti eristetään olemaan keskenään. Välillä se voi olla melkoista kaaosta ja oikeanlaisen käyttäytymisen mallia ei löydy mistään. Voiko siis olla niinkin, että erityisluokka voi olla liian raskas vedettäväksi yhdelle opettajalle ja koulunkäynninohjaajalle. Kuka siinä eheytyy ja kuntoutuu?

Onko oikein, että erityisoppilaat eristetään omiin luokkiin? Mistä he saavat mallin, jonka kipeästi tarvitsisivat eheytyäkseen. Malli tulee saman ikäluokan oppilailta normiluokista. Niiden luokkien yhteyteen on tarkoitus rakentaa joustavaa erityistä tukea joko pienemmissä ryhmissä osittain tai yhteisopettajuuden kautta. Integroinnista on meidänkin koululla hyviä kokemuksia vuosien varrelta. Inkluusion resurssointi on tietysti katsottava, että se riittää joka koulussa jokaisella luokka-asteella.

Tietysti on oppilaita, jotka kuormittuvat ryhmän suuruudesta ja/tai tarvitsevat psykiatrista tukea kouluun eheytyäkseen. Heille edelleen järjestetäänkin omia luokkia, missä eheytyminen on mahdollista psykiatrisen tuen kera.

Hienoa, että lautakunta otti koppia kehoituksestani jalkautua kouluille katsomaan realismia. Tapaamisia on sovittu ja yhteistyö tulee toimimaan varmasti paremmin. Minäkin olen huolissani henkilöresurssien riittävyydestä tässä uudistuksessa ja mielestäni ainakin määräaikaisia työntekijöitä voitaisiin ottaa tässä muutosvaiheessa lisää turvaamaan uudistuksen onnistumista. Lopullinen rakenne saadaan maaliin vuosi vuodelta. Sen jälkeen voitaisiin tarkastella kokonaisuuden toimivuutta ja korjailla henkilöstöresurssien tarpeellisuutta.

Poliitikot olisivat voineet joulukuussa yhteistuumin lisätä tämän vuoden budjettiin lisäresurssia tälle uudistukselle. Sen sijaan nypättiin pois 4 määräaikaista erityisavustajaa päiväkodin puolelta. Ennaltaehkäisyä ei vieläkään ymmärretä poliitikkojen piirissä riittävästi. Tuki pitäisi olla kunnossa erityisesti varhaiskasvatuksen puolella, mutta tietenkin myös koulussa.
 

Jätä kommentti