Ehdolla aluevaltuustoon numerolla 309

Olen 54 v kahden aikuisen pojan äiti, kasvatustieteen maisteri ja rehtori Järvenpäästä. Opettajaurani aloitin Helsingissä 27 vuotta sitten. Viimeiset 16 vuotta olen toiminut Järvenpäässä rehtorina. Osan urastani olen toiminut myös aluerehtorina. Tällä hetkellä rakennamme uutta Harjulan Kampusta. Urani koulutyössä antaa minulle monipuolista näkemystä hoitaa lasten ja nuorten asioita. Tavoitteenani on jossain vaiheessa työskennellä sivistysvaliokunnassa.

Politiikassa olen ollut vahvasti mukana 13 vuoden ajan. Olen hoidellut myös Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtäviä ja kaupunginhallituksessa olen työskennellyt 8 vuotta. Nyt olen Keskustan valtuutettu, Järvenpään Keskustan puheenjohtaja, Järvenpään talousjaoston jäsen ja olen myös Suomen Keskustan sivistyspoliittisen ryhmän jäsen. Viime kaudella toimin Keusoten Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajana. Olen Järvenpään kirkkovaltuustossa ja Kasvatusjohtokunnan varapuheenjohtaja. Olen aina ollut aktiivinen ja monessa mukana. Voit halutessasi tutustua tarkemmin taustaani CV:n kautta.

Lue lisää…


Aluevaaliteemojani vuodelle 2022

Jokaisella hyvinvointialueella on turvattava lähipalvelut ja sujuva hoitoon pääsy ajoissa. Lapsiperheille on tarjottava ennaltaehkäisevää apua ja varhaista vanhemmuuden tukea. Lasten ja nuorten mielenterveystyö ja ikäihmisten palvelut on nostettava keskiöön. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja täytyy olla kaikille. Ikäihmiset tarvitsevat inhimillistä kotihoitoa ja hyvää hoivaa. Kuntoutuksen tulee olla oikea-aikaista ja näin ollen vaikuttavaa.

Olin viime kaudella Keusoten Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja.  Mielestäni Keusotessa on laitettava perusterveydenhoitoa kuntoon, koska muussa tapauksessa ihmiset eivät saa apua oikea-aikaisesti ja rahaa valuu liikaa erikoissairaanhoidon puolelle. Hallintoportaista on siirrettävä kaikki mahdollinen työpanos kentälle. On priorisoitava tarkasti, mihin kokeiluihin lähdemme mukaan. Tulostavoitteissa on pysyttävä paremmin. Ellei niissä pysytä, on haettava osaavampaa henkilökuntaa. Vakaalla talouden hoidolla parannamme mahdollisuuksia huolehtia ihan meistä jokaisesta.

Olen kahden aikuisen pojan äiti, rehtori, kaupunginvaltuutettu, talousjaoston jäsen ja Järvenpään Keskustan puheenjohtaja. Sukujuuret tulevat Pohjanmaalta, mutta olen viihtynyt Järvenpäässä 25 vuotta. Kodin perintönä sain elämän eväiksi opit avoimuudesta ja oikeudenmukaisuudesta sekä rohkeuden tuoda asiat esille suoraan ja rehellisesti. Näillä eväillä haen jatkoa 13 vuoden työlleni poliitikkona.

 

Voit lukea lisää vaaliteemoistani täältä…


Mielipiteitä, arvoja ja ajatuksia

Maahanmuutto
Suomi tarvitsee hallittua työperäistä maahanmuuttoa, mutta kotouttaminen täytyy olla tehokkaampaa. Turvapaikkahakemusten käsittelyajat on saatava lyhyemmiksi. Jokaiselle turvapaikan saaneelle on tehtävä osaamiskartoitus. Heidän kotouttamisensa on aloitettava viipymättä…

Turvallisuus
Minun isänmaallisuuteni on ylpeyttä Suomesta, sen juurista, kielistä ja kulttuureista. Ajamme Suomen ja suomalaisten etuja yhteistyössä muiden kansojen kanssa rauhaa ja sopua rakentaen. Haluan vahvistaa YK:n ja EU:n kaltaisia yhteisöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia…

Ilmastonmuutoksesta
Ilmasto ei odota. Sen hyväksi on tehtävä enemmän ja nopeammin. Hiilinieluja on jatkossakin kasvatettava, kulutustottumuksia muutettava ja uutta teknologiaa kehitettävä. Kotimainen energia on ensisijaista. Tien on johdettava entistä vahvemmin kohti uusiutuvan…

Lue lisää…