Järvenpää Plussan talouslinjauksia

Jo vuodesta 1988 lähtien Plussa-ryhmän painopisteet ovat olleet lasten ja nuorten asioissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä avoimuuden lisäämisessä kunnallisessa päätöksenteossa. Nämä asiat ovat nyt entistäkin tärkeämpiä. Tiukka taloustilanne on pakottanut pohtimaan mitä kunnan perustehtäviä tarvitaan, miten palveluita järjestetään ja mistä. voidaan luopua.

Järvenpää Plus linjasi lokakuun talousseminaarissaan, että säästöjä tulee etsiä ensisijaisesti kuntapalveluiden rakenteista ja järjestämistavoista.  Ennen kuin veroja korotetaan, on kaikkia toimintoja tarkasteltava kriittisesti ja arvioitava muutosten vaikutuksia ihmisiin, meihin järvenpääläisiin. Ulkoistamisista päätettäessä tulee olla vahva positiivinen näyttö pitkän ajan taloudellisista vaikutuksista kunnan talouden tilanteeseen.

On olemassa myös sellaisia asioita, joihin panostamalla vähennetään mittavia kuluja tulevaisuudessa. Tällaisia ovat esimerkiksi omaishoitajien oloihin ja kotihoitoon satsaaminen. Säästökohteista muun muassa investointien lykkääminen, edullisemmalla tekeminen ja rakentaminen, painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn sekä konsulttien ja hankkeiden vähentäminen ovat plussalaisten mieleen.

Jos kaupunki joutuu irtisanomaan henkilöstöä, niin henkilöstön vähentäminen tulee aloittaa hallintokoneistosta käsin. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin, siellä missä palvelu annetaan, tarvitaan käsipareja. Henkilöstömitoitukset kentällä ovat olleet tiukat jo pitkään. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa poistaa ihmisiä palvelutasolta, esimerkiksi koulunkäyntiohjaajia, varhaiskasvatuksen avustajia, sairaanhoitajia tai vaikkapa lääkäreitä. Toinen syy hallintohimmelin pienentämispaineeseen on mahdolliset edessä olevat kuntaliitokset. Kuntien yhdistyminen tarkoittaa myös moninkertaisia hallintokoneistoja. Liitoksen myötä astuu voimaan myös viiden vuoden irtisanomissuoja henkilöstölle. Mitä me silloin teemme kaikilla himmeleillä ja hallintokoneistoilla?

Järvenpään organisaatiouudistus on myös paisuttanut hallintohenkilöstön määrää.  Kannattaa vertailla esimerkiksi Keravan ja Järvenpään henkilöstömääriä ja pohtia keinoja keventää hallintoa.  Järvenpää Plussan kanta on selkeä:  Vähennetään papereiden pyörittelyä ja lisätään vanhuksille ja lapsille sitä mitä he tarvitsevat.

Jätä kommentti