Korkeatasoinen koulutus tuo taloudellista hyvinvointia

Vaikka maailma muuttuu, niin yksi asia pysyy. Suomi ja me suomalaiset pärjäämme vain hyvällä kasvatuksella, laadukkaalla koulutuksella, korkealla osaamisella ja sivistyksellä. Tämä on hyvinvointimme perusta.

Koulutukseen panostamalla ja sitä aktiivisesti kehittämällä voimme rakentaa tulevaisuudessa uutta yritystoimintaa, luoda uusia työpaikkoja ja parantaa taloudellisia mahdollisuuksiamme huolehtia ihan meistä jokaisesta, lapsista ja nuorista, työikäisistä ja ikäihmisistä.

Kuluneella eduskuntakaudella on leikattu koulutuksesta jo 1,7 miljardia euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön 6,7 miljardin budjetista se on ehdottomasti liikaa. Haluammeko todella rapauttaa oman kivijalkamme? Jatkuvan leikkaamisen sijasta olisi viisasta tehdä korkeasta koulutusosaamisesta vahva vientituote, jolla kasvatamme Suomen taloudellista hyvinvointia.

Toivottavasti emme toista samoja virheitä, mitä teimme 90-luvun laman aikana. Lapsiryhmien suuruus vaikuttaa oleellisesti kasvatuksen ja opetuksen laatuun. Suurien ryhmien myötä koulut ja päiväkodit muuttuvat lasten säilöntäpaikoiksi, joissa ohjaajien energia kuluu pääasiassa turvallisuudesta ja työrauhasta huolehtimiseen. Jälkipyykkiä korjataan pitkään ja kalliisti sosiaalityön ja lastensuojelun kautta.

Mielestäni lapsissa ja nuorissa kasvaa meidän tulevaisuus. Kasvatuksen, koulutuksen, liikunnan ja kulttuurin puolestapuhujana uskon luovuuden voimaan onnistumisen elämysten antajana ja sitä kautta itsetunnon ja -luottamuksen kohottajana. Hyvä koulutus ja työ ovat parasta syrjäytymisen ehkäisyä.

Jätä kommentti