Levon merkityksestä

Olin kuuntelemassa aivotutkimuksen professori Kiti Mülleriä. Hän puhui unen tarpeesta ja sen tärkeydestä lasten ja nuorten kehityksessä. Tietysti ensisijaisesti uni on aivojen energiataloudelle tärkeää. Aivojenkin täytyy siis levätä. Kiti kuitenkin kehoitti huomioimaan, että unen aikana tapahtuu myös asioiden oppimista, jatkokäsittelyä ja jäsentämistä. Liian pienellä unen määrällä ei siis saavuteta oppimistuloksia kuten normaaleilla yöunilla. Kitin mukaan jatkuvat lyhyet yöunet eli pitkittynyt aivojen rasitustila voi johtaa jopa vakaviin mielenterveydellisiin häiriöihin.

Mistä aivot pitävät? Aivot pitävät raittiista ilmasta ja liikkumisesta. Ne pitävät myös innostuneesta mielestä ja levosta. Aivot pitävät myös haasteista. Aivoja tulisi käyttää monipuolisesti. Kiti kertoi myös, että aivot eivät pidä sohvaperunana olosta. Se laiskistuttaa myös aivotoimintaa.

Seminaarissa oli vieraana kolme kuudesluokkalaista oppilasta kyselemässä Kiti Mülleriltä netin käytön ja pelaamisen vaaroista aivotoiminnalle. Oppilaat kysyivät häneltä runsaasti olennaisia kysymyksiä. Tiivistetysti Kitin mukaan aivojen ylirasitustila haittaa kehittymistä. Aika- ja ikärajoja tulee noudattaa aivojen herkän ylikuormittumisen vuoksi. Nukkuminen ei onnistu heti esim. pelaamisen jälkeen, koska aivot ovat kuormittuneessa tilassa. Kiti vielä huomautti asiasta, jonka hän toivoi kaikkien lasten ja nuorten vanhempien huomaavan: ” Vaikka kaikkia aika- ja ikärajoitteita noudatetaankin kuvaruutujen käytössä sekä vanhemmat ovat saaneet lapset ymmärtämään, etteivät asiat ole esim. peleissä totta, niin aina kannattaa miettiä haluaako lapsensa olevan päivittäin useita tunteja siinä tunnereaktiossa ja tunnetilassa, jota esim. väkivaltapelit tarjoavat. Kuvaruudullahan ollaan tunteella mukana. Sillä on pakostakin vaikutusta lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen.”

Kiti kertoi, että uusimpien tutkimusten mukaan kuvaruuduilla käytetty aika on suoraan verrannollinen koulumenestykseen. Mitä enemmän aikaa vietetään kuvaruuduilla, sitä huonompi on koulumenestys. Tutkimus myös paljastaa, että liikunnan harrastaminen on vahvassa yhteydessä hyvään koulumenestykseen.

Itse ajattelin sitä, että mitkä ovat ne sudenkuopat, jossa saatetaan mennä harhaan? Tietysti silloin kun suositeltuja rajoja ei pidetä säännöllisesti. Toinen asia liittyy teineihin. Myös teinit tarvitsevat 10 h lepoa. Jos kuvaruutuja sijoitetaan lasten ja nuorten omiin huoneisiin, saattaa olla kiusauksena esim. roikkua netissä nukkumisen sijasta. Asiaa on myös hankala valvoa. Tuo negatiivisessa tunnereaktiossa oleminen päivittäin laittoi ainakin minut miettimään sen merkitystä. En oikein miltään suunnalta pysty löytämään, että siitä olisi jotain hyötyä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Kokemuksemme mukaan koulussa se näkyy lähinnä keskittymiskyvyttömyytenä, rajuissa leikeissä, lasten mielikuvituksessa ja äidinkielen ainekirjoituksissa. Taas tulemme pakostakin samaan johtopäätökseen rajoista. Niiden asettaminen ja säännönmukainen toteuttaminen on näissä asioissa ratkaisevan tärkeää.

Jätä kommentti