Kestääkö koulutus lisäleikkaukset

Maan hallitukset (Katainen ja Stubb pääministereinä) ovat leikanneet koulutuksesta 1700 miljoonaa euroa. Tämän valtavan rahamäärän menettämisen ovat rankimmin kokeneet ammattikorkeakoulut ja ammatillinen koulutus. Se on merkinnyt linjojen ja jopa toimipaikkojen lopettamista sekä oppilaspaikkojen leikkausta.  Meiltä Keski-Uudeltamaalta ammattikorkeakoulutus loppuu, kun Laurea keskittää toimintonsa Vantaalle ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinkiin.

Istuva hallitus yritti vääntää vielä 270 miljoonan euron lisäleikkauksia toisen asteen koulutukseen. Ne oli määrä toteuttaa kahdella tavalla:

1) Toisen asteen (lukion ja ammattioppilaitoksen) opiskelijasta maksetaan valtionosuutta tietyn määräajan ja oppilaskohtaista rahoitusta alennetaan edelleen. Esimerkiksi lukio tulee jatkossa läpäistä kolmessa vuodessa. Jos niin ei käy, maksavat kunnat ylimenevän ajan opinnot kokonaan omalla rahoituksellaan. Säästöksi on arvioitu lähes 190 Me. Tämä olisi tullut sivistyslakivaliokunnan äänestyspäätöksen jälkeen esityksenä nyt istuvalle eduskunnalle.

2) Kaikki oppilaitokset olisivat joutuneet hakemaan toimilupansa uudelleen. Opetus- ja kulttuuriministeriö aikoi lopettaa noin kolmanneksen toimipaikoista. Niille ei olisi myönnetty toimilupaa. Mitkä ja millä kriteereillä olisi lakkautettu, ei selvinnyt perjantaina 6.3 sivistyslakivaliokunnassa. Opposition edustajat pyysivät ministeri Kiurua paikalle selostamaan lakkautusperiaatteita. Hallituspuolueiden edustajat äänestivät esityksen nurin ja opposition edustajat poistuivat kokouksesta. He pitivät valmistelua täysin riittämättömänä. Laskettu säästö olisi ollut yli 80 Me.

Onneksi tänään maanantaina 9.3 lakiesitysten tekoaika loppui. OKM ei siis saanut oikeutta lakkauttaa oppilaitoksia omalla päätöksellään. Näin turvataan tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet niin lukiokoulutuksessa kuin ammatillisissa oppilaitoksissa koko maassa asuinpaikasta riippumatta.

Koulutusta tulee toki kehittää, mutta se ei onnistu ministeriön sanelupäätöksillä. Parhaita kehittäjiä ovat alueillaan koulutuksen ylläpitäjät ja kuntapäättäjät. Heillä on hyvä näkemys alueensa koulutustarpeista.

Jätä kommentti