Työllistetään suomalaisia

Pääministeri Stubb’in Juhana Vartiaiselta ja Anders Borgilta tilaaman taloudellisen selvityksen eräs teesi oli, että Suomeen pitäisi tulla huomattavasti enemmän työperäistä maahanmuuttoa, jota ilman meidän käy huonosti. Varmaan tätäkin tarvitaan jossakin määrin.

Emme saa kuitenkaan unohtaa jo maassa asuvia henkilöitä. Niitä ovat suomalaiset ja maahan jo muuttaneet henkilöt. Pitää muistaa, että aikuisväestöstä noin kolmasosa, eli noin 1,2 miljoonaa henkilöä, on työvoiman ulkopuolella. Näitä ovat esim. työttömät, osa-aikaisesti työtä tekevät, työkyvyttömyyseläkeläiset tai hoito- ja vuorotteluvapaalla olevat sekä sellaiset, jotka tarvitsevat työllistyäkseen tukea ns. osatyökykyiset. Erityisesti yli 55-vuotiaiden on vaikea työllistyä Suomessa uudelleen, mikäli he jostain syystä ovat menettäneet työpaikkansa. Heidän osaamista tulee arvostaa ja kehittää edelleen.

Antamalla mahdollisuuksia heille jotka työtä haluavat, kevennämme yhteiskunnan tukitoimien kustannuksia. Samalla yhteiskunta saa verotuloja ja ennen kaikkea parannamme näiden ihmisten toimeentulon lisäksi heidän elämänlaatua. Tämä edellyttää ehkä muutoksia työyhteisöjen johtamisessa. Myös joustavia työaikajärjestelyjä tulee lisätä. Meillä on vastuu kanssaihmisistämme myös tässä suhteessa.

Jätä kommentti