Puurot ja vellit sekaisin

Järvenpään johtamisessa siirrytään liian usein selkkauksesta toiseen. Mistä tämä kaikki johtuu? Onko se oman edun tavoittelua? Vaikuttaako siihen joidenkin poliitikkojen ja virkamiesten liian läheiset välit? Ovatko kaikki keinot, jopa kyseenalaisetkin keinot, käytössä omien päämäärien saavuttamiseksi? Eivätkö työnkuvat ole kaikille selvät?

Virkamiesten tehtävä on toimeenpanna päätöksiä ja valmistella esityksiä päättäjille, mielellään tietysti antaa myös vaihtoehtoisia esityksiä luottamusmiehille päätettäväksi. He myös valmistelevat päätösten vaikutusten arviointia. Virkamiesten tehtävä ei ole lähteä sekaantumaan politiikkaan, esimerkiksi puolustelemalla lehtien palstoilla aina samojen poliitikkojen mielipiteitä.

Järvenpään korkeimpien virkamiesten kannanottoja näemme lehdistössä, mutta muiden kuntien virkamiehet eivät siihen lähde. Mistähän tämä johtuu? Olisikohan Järvenpään poliitikoilla taipumusta ohjailla virkamiehiä tähän suuntaan liian vahvasti? Poliitikot saisivat pysyä omalla tontillaan. Esimerkiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävä on johtaa puhetta ja käydä poliittista keskustelua päätettävistä asioista eri puolueiden kesken, eikä ohjailla vahvasti päätösten valmistelua jo alusta lähtien. Politiikan ja virkamiestyön välillä siis puurot ja vellit menevät sekaisin. Olisikohan niin, että tämän vuoksi Järvenpään hallintokulttuuri näyttäytyy liian usein sekavalta ja epäoikeudenmukaiselta. Pysykäämme omilla tonteillamme, niin asiatkin selkiintyvät.
 
Tarja Edry

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen

Jätä kommentti