Meneekö päätöksenteko ja virkatehtävät sekaisin Järvenpäässä?

Järvenpään päätöksenteossa ja johtamisessa mennään liian usein kohusta/selkkauksesta toiseen. Mistä tämä johtuu? Eivätkö työnkuvat ole kaikille selvät? Onko se oman edun tavoittelua? Vaikuttaako siihen joidenkin poliitikkojen ja virkamiesten liian läheiset välit? Ovatko kaikki keinot, jopa kyseenalaisetkin keinot, käytössä omien päämäärien saavuttamiseksi? Missä näkyy järvenpääläisten etu ja oikeus avoimeen päätöksentekoon?

Virkamiesten tehtävä on valmistella esityksiä päättäjille ja mielellään antaa vaihtoehtoisia esityksiä luottamusmiehille päätettäväksi. He myös valmistelevat päätösten vaikutusten arviointia. Virkamiehet toimeenpanevat tehdyt päätökset. Virkamiehet toimivat virkavastuulla. Se tarkoittaa, että he ottavat valmistelussa huomioon asiaan liittyvät säädökset ja määräykset sekä tekevät esityksensä objektiivisesti.

Virkamiesten tehtäviin ei kuulu ”lähteä sekaantumaan politiikkaan” esimerkiksi puolustelemalla lehtien palstoilla joidenkin poliitikkojen mielipiteitä. Luottamushenkilöiden tulee myös antaa virkamiehille vapaus tehdä omat päätösesityksensä.
Näemme paikallislehdissä Järvenpään korkeimpien virkamiesten kannanottoja valmisteilla olevista asioista. Muiden kuntien virkamiehet eivät tähän lähde. Heidän selvittelyjään valmistelusta ei ole lehdissä näkynyt. Mistähän tämä johtuu? Onkohan Järvenpään poliitikoilla taipumusta ohjailla virkamiehiä liian vahvasti? Poliitikot saisivat pysyä omalla tontillaan. Esimerkiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävä on hallintosäännön mukaan ” käydä poliittista keskustelua päätettävistä asioista eri puolueiden kesken”, eikä ohjailla vahvasti päätösten valmistelua jo alusta lähtien.

Politiikan ja virkamiestyön välillä siis puurot ja vellit näyttävät menevän sekaisin. Tämän vuoksiko Järvenpään hallintokulttuuri näyttäytyy liian usein sekavalta, oudolta ja epäoikeudenmukaiselta. Pidän ei- toivottuna, että luottamushenkilöitä uhkaillaan rikosoikeudellisilla seurauksilla ja eri mieltä olleille uhkaillaan/ masinoidaan kosto-toimenpiteitä heidän siviilitehtäviinsä. Se ei ole oikein ja se on heti pysäytettävä. Pysytään omilla tonteillamme sekä virkamiehet että poliitikot, niin asiatkin selkiintyvät. Avoin ja suora päätöksenteko on palautettava Järvenpäähän.

Järvenpääläiset äänestäjät ovat valinneet valtuuston päättämään asioista järvenpääläisten ja Järvenpään yhteisen edun ajamiseen. Siinä riittääkin päättäjille tehtävää! Jos kaupunginhallitus käyttäisi esimerkiksi saman verran energiaa lääkäriin pääsyn nopeuttamiseen kuin se käytti yhden palvelualuejohtajan viran täytön valmisteluun, niin luulisi jo JUST:iin pääsevän lääkärille nopeammin.  Sitä ja monia muita avoimia ja konkreettisia päätöksiä kaupunkilaiset meiltä odottavat.
 
Tarja Edry
Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen
 

Jätä kommentti